logoEN
ކޮކާކޯލާ

ފަހުގެ ޙަބަރު

އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބީޗް ސޮކާ ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލުގައި އިޓަލީ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބީޗް ސޮކާ ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލުގައި އިޓަލީ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން - ރައީސް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން - ރައީސް

ހަނގުރާމައިގައި 31,000 ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަނގުރާމައިގައި 31,000 ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުއްތު ދަރިފުޅު އެކަނި ގޭގައި ބާއްވާފައި މަންމަ ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސްފައި އައިއިރު ކުއްޖާ އޮތީ މަރުވެފައި

ތުއްތު ދަރިފުޅު އެކަނި ގޭގައި ބާއްވާފައި މަންމަ ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސްފައި އައިއިރު ކުއްޖާ އޮތީ މަރުވެފައި

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައިލައްކަ ފަތުރުވެރިން!

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައިލައްކަ ފަތުރުވެރިން!

ޔަމަނަށް ބޮން އެޅުމުން އެމެރިކާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ޙަމަލާދީފި

ޔަމަނަށް ބޮން އެޅުމުން އެމެރިކާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ޙަމަލާދީފި

ބާރަށު އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އިންޓަރަނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން - ރައީސް

ބާރަށު އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އިންޓަރަނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން - ރައީސް

ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 108 އުޅަނދެއް ނަގައިފި

ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 108 އުޅަނދެއް ނަގައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފެނަކަ

ރިޕޯޓް

ފެނަކަ

ގްރެފިކްސް

ތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެ، އެކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ – ރައީސް
ތިނަދޫގައި އަލުން އާބާދުވިތާ 55 އަހަރު ފުރުން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާއި އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ
ފިރުޝާނާގެ ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް
ބޭރުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެ

ކުޅިވަރު

ދުނިޔެ