logoEN
cocacola

ވިޔަފާރި

ރާއްޖެއަށް 8 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން

ރާއްޖެއަށް 8 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، އެންމެ ގިނައީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކޯކު ފުޅިއެއް ނުވަތަ ދަޅެއް ގަނެލައިގެން ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބަލަން ޖަރުމަނަށް ދެވިދާނެ, މި އޮތީ އެ ފުރުސަތު!

ކޯކު ފުޅިއެއް ނުވަތަ ދަޅެއް ގަނެލައިގެން ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބަލަން ޖަރުމަނަށް ދެވިދާނެ, މި އޮތީ އެ ފުރުސަތު!

ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް: ކެމެރާއެލްކޭގެ އައުޓްލެޓެއް ރާއްޖެއަށް!

ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް: ކެމެރާއެލްކޭގެ އައުޓްލެޓެއް ރާއްޖެއަށް!

އެމްއޭ ސާވިސަސް އިން ބާވާ ކޮމްޕްރެޝަރ އޮޕަރޭޓަރ އަދި ސްކޫބާޕްރޯ ރެގިއުލޭޓަރ ސާވިސަސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެމްއޭ ސާވިސަސް އިން ބާވާ ކޮމްޕްރެޝަރ އޮޕަރޭޓަރ އަދި ސްކޫބާޕްރޯ ރެގިއުލޭޓަރ ސާވިސަސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 195 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 195 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ދިޔައީ ދަށަށް

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ދިޔައީ ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 644 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 644 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

އެސްޓީއޯއިން 'ޕަޔަނިއާ' ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯއިން 'ޕަޔަނިއާ' ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ކޮކާކޯލާ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ އެހީގައި ވެމްކޯ އިން ޕްލާސްޓިކް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހާއްސަ އުޅަނދުތަކެއް އިތުރުކޮށްފި

ކޮކާކޯލާ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ އެހީގައި ވެމްކޯ އިން ޕްލާސްޓިކް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހާއްސަ އުޅަނދުތަކެއް އިތުރުކޮށްފި