logoEN
cocacola

"heyndboal moaldivs" އާއި ގުޅޭ 72 ލިޔުން ހޯދިއްޖެ

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ނޭޕާލުން  18 އަހަރުންދަށުގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައި

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ނޭޕާލުން 18 އަހަރުންދަށުގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައި

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދިވެހި ޓީމު ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދިވެހި ޓީމު ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ލީގުބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ދިވެހި ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ލީގުބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ދިވެހި ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވެ އިންޑިޔާ އިން ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވެ އިންޑިޔާ އިން ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވެ ބާކީ އެއްމެޗު އޮއްވައި އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ރާއްޖެ އަތުން މޮޅުވެ ބާކީ އެއްމެޗު އޮއްވައި އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ނޭޕާލް ބަލިކޮށް  ދިވެހި 20 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމުވެސް މުބާރާތް ފެށީ މޮޅަކާއެކު

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ދިވެހި 20 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމުވެސް މުބާރާތް ފެށީ މޮޅަކާއެކު

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން މުބާރާތް ފެށީ އިތުބާރާއެކު

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން މުބާރާތް ފެށީ އިތުބާރާއެކު

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ހޭންޑްބޯލް ޒުވާން ޓީމު މިއަދު ފުރައިފި

އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ހޭންޑްބޯލް ޒުވާން ޓީމު މިއަދު ފުރައިފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޑަހުވަދޫގައި ބީޗު ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޑަހުވަދޫގައި ބީޗު ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

 ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެށޭނެ - މިނިސްޓަރ ރާފިއު

ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެށޭނެ - މިނިސްޓަރ ރާފިއު