logoEN
ކޮކާކޯލާ
މަޑަވެލިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

މަޑަވެލިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

2/6/2021, 8:32:35 PM

# ކޮވިޑް19# ގދ.މަޑަވެލި

719ED54A-2845-49DA-A86C-2B5928E21FAA

ގދ.މަޑަވެލި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.

އަބުޅޯ

މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަޒަމް "ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ފައްސިވެފައިވަނީ ނެގި 7 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 3 ސާމްޕަލް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އަޒަމް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުން ފައްސިވެފައިވަނީ 3 ބިދޭސީންނެވެ. އަދި އެ ތިން މީހުންނަކީވެސް އެއްފަހަރާ، އެއް ގެއެއްގައި ކަރަންޓީނު ވެގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށްވެސް އަޒަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރ އިން ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަރަންޓީން އުސޫލްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަށް މަޑަވެލި ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އަދި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ ލަސްނުކޮށް މަޑަވެލި ހެލްތު ސެންޓަރ އަށް ގުޅުވުއްމަށްވެސް ކައުންސިލުން އެދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ