logoEN
ޕީއެންސީ 2
އިންޑިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އިންޑިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

12/5/2022, 8:53:11 AM

# އިންޑިއާ# ބިންހެލުން

breaking ބްރޭކިންގް

އިންޑިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ސެއިސްްމޮލޮޖީ އިންޑިއާއިއން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 08:35 އެހާކަންހާއިރު 5.1 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

View post on Twitter

އެއިދާރާއިން ހާމަކޮށްްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޭ އޮފް ބެންގަލްއަށް، ކަނޑުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ