logoEN
cocacola
ތިމަރަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިމަރަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

# ހެލްތް މިނިސްޓްރީ# ކ. ތިމަރަފުށި

Screenshot 2022-10-13 at 15.54.21

ތ. ތިމަރަފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެ ރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކިލޯ މީޓަރ އިންޖިނޭރިން ކުންފުންޏާ އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން: ތ. ތިމަރަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކިލޯ މީޓަރ އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް pic.twitter.com/ZT97oLcJ3s

— Ministry of Health (@MoHmv) October 13, 2022

ޖުމްލަ 4.76 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ޕްރޮޖެކްޓު އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 145 ދުވަސްތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ