logoEN
ޕީއެންސީ 2
އިހަވަންދު އަށް ބުދެއް ލައްގައިފި

އިހަވަންދު އަށް ބުދެއް ލައްގައިފި

އަލްފާ އަލީ

logo

9/6/2022, 7:47:06 PM

# ހއ. އިހަވަންދޫ

capture-22-876x485

ހއ. އިހަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ބުދެއް ލައްގައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ލަކުނޑިގަނޑެއްގައި ކަނޑާ ނަގައިގެން ބުދެއްގެ ސިފަ ޖައްސާފައިވާ އެއްޗެއް އެ ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގުމާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ބަޔަކު ވަނީ އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ ބުދު އެރަށުގެ ބަޔަކަށް ފެނިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިހާރު އެ ބުދު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް މިކަހަލަތަކެތި ލެއްގުމަކީ މަދުންނަމަވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ