logoEN
cocacola
ހިޒްބުالله އިން ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ބޮން އަޅައިފި

ހިޒްބުالله އިން ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ބޮން އަޅައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

7/9/2024, 12:13:37 PM

# ހިޒްބުالله

ލުބުނާނުގެ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހިޒްބުالله އިން ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ހިޒްބުالله އިން މިއަދު ބުނީ ލުބްނާނާއި އިސްރާއީލުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ އަލް މަރްޖް ކައިރީގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ސައިޓަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެލެގްރާމްގައި އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިލަރީ ޝޮލިންއާއި އެކު އެސައިޓަށް "ސީދާ ގެއްލުންތަކެއް" ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ހިޒްބުالله އިން މިއަދު ވަނީ އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ގޯލާން ހައިޓްސްގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޑްރޯން ސަވައިލެންސް ފުޓޭޖްތައް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

މިއާއި އެކު ހިޒްބުالله ގެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ