logoEN
cocacola
ހިޒްބުالله ޖަމާއަތުން ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފި

ހިޒްބުالله ޖަމާއަތުން ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

6/8/2024, 6:25:00 PM

# ހިޒްބުالله

ހިޒްބުالله ޖަމާއަތުން ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ލުބުނާނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހިޒްބުالله އިން ބުނީ އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އަސްކަރީ ކޮމާންޑް ސެންޓަރަކަށް ފަލަކް 2 ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ފަލަކް 2 ބާވަތުގެ ރޮކެޓެއް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ހިޒްބުالله އިން ވަނީ މި ހަމަލާދީފައިވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ލުބުނާނުގެ ދައުލަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ، އެންއެންއޭ އިން ބުނީ ލުބުނާނުގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ އައިޓާރޫންގެ ބޭރުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ހިޒްބުالله ގެ ހަމަލާއަކީ މިކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ..

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ