logoEN
cocacola
ޔަހޫދީން މިއަދު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 210 އަށް!

ޔަހޫދީން މިއަދު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 210 އަށް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

6/8/2024, 2:23:41 PM

# ޣައްޒާ

--

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން މިއަދު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގަައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 210 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ޣައްޒާ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިމިވަނީ މި ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 150 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެވެ.

ޣައްޒާ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި ނުސީރަތު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގި ގަތުލުއާންމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 210 މީހުން ޝަހީދުވެ، 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައި އެވެ.

މީޑިއާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޒަހަމްވި މީހުން ކޭމްޕުގައި ހުންނަ އަލް އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލާއި ދީރް އަލް ބަލާހްގައި ހުންނަ އަލް އަޤްސާ ޝަހީދުންގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔަހޫދީން މިއަދު ޣައްޒާގައި ހިނގި ގަތުލުއާންްމުއަކީ އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން އަސީރުންގެ ގޮތުގައި އަތުލައިގަތް އިސްރާއީލުގެ 4 ޔަހޫދީއަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ބުނެ ހިންގި ގަތުލުއާންމެކެވެ. ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޔަހޫދީ އަސީރުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވަރަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލާއި އިޒްރޭލަށް ވާގިވެރިވާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ބުނި ނަމަވެސް މިއަދު ސަލާމަތްކުރި ކަމަށްބުނާ އަސީރުން ތިބީ ހެޔޮ ހާލުގައި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ