logoEN
cocacola
ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޓީޓީ ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަޒީ ހަވާލުކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޓީޓީ ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަޒީ ހަވާލުކޮށްފި

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

5/21/2024, 2:42:03 PM

# ޓޭބަލް ޓެނިސް# ދިވެހި ކުލިވަރު

ޒުވާން ގައުމީ ޓީމައި ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ސައުތު އޭޝިޔަން ޔޫތު ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ޖަރޒީ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

މަހުގެ 26 ން 29 އަށް ސްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ދާދިފަހުން އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ވެސް ވަނީ ހިމަބާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ދެ އުމުރުފުރައެއްގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ 14 އަހަރުން ދަށާއި 19 އަހަރުން ދަށުގައެވެ. އަދި މުބާރާތަށްފަހު 30 ވަނަ ދުވަހު އެނބުރި އައިސް، އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުރިން އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދީމާ ކްރޮއޭޝިޔާއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ފްރާންސްގައި ފަށާ އޮލިމްޕިކްސްއާ ހަމައަށް ދީމާގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކުދިކުދި މުބާރަތްތަކުގައި ވެސް ދީމާ ވާދަކުރާނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ