logoEN
cocacola
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިންގައި ޔަހޫދީން ބަޑިޖަހައި 7 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި, ސްކޫލުކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭ!

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިންގައި ޔަހޫދީން ބަޑިޖަހައި 7 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި, ސްކޫލުކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭ!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

5/21/2024, 7:25:18 AM

# ފަލަސްތީން - އިސްރާއިލް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީ ފުލުހުން ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާ " އޮޕަރޭޝަން" ގައި ފަލަސްތީނުގެ 7 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މިއީ ޖެނިން އަވަށުގައި ޔަހޫދީ ބާރުތަކުން މިފަހަކުން ދިން ރަހުމުކުޑަ އެއް ހަމަލާއެވެ.

މި ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 7 އަށް އަރާފައިވާއިރު ނުވަ މީހަކަށް އަނިޔާވެ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލު ކުއްޖަކާއި , ޓީޗަރެއްގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީއާ ހަވާލާދީ ވަފާ ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ޒަހަމްވި މީހުންނާއި ހަމައަށް ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ...

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ