logoEN
cocacola
20 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިންގަޕޫރަށް އައު ބޮޑުވަޒީރެއް!

20 އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިންގަޕޫރަށް އައު ބޮޑުވަޒީރެއް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

5/15/2024, 3:59:26 PM

# ސިންގަޕޫރު

ސިންގަޕޫރުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުން

ސިންގަޕޫރުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ލޯރެންސް ވޮންގް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ލޯރެންސް ވޮންގްއަކީ ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނު ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެވެ. އޭނާ އަކީ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން އެންމެ ރަނގަޅު އެއްގައުމު ކަމަށްވާ ސިންގަޕޫރުގެ ހަތަރު ވަނަ ބޮޑުވަޒީރެވެ.

ވޮންގް، 51، އަކީ އޭޝިއާގެ މައި ޓްރޭޑް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރަން ޒަމާނުއްސުރެ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕަލްސް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭޕީ) އިން ހޮވާފައިވާ ސިޔާސީ އާ ޖީލެއް ކަމަށްވާ އެސްއޯ "4ޖީ" ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

ވޮންގް ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެގައުމުގެ ޑެޕިއުޓީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި އެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީވެސް ވޮންގް އެވެ.

ވޮންގް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ މިއަދު އެގައުމުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އޭނާއަކީ 1965 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގެ މިނިވަންކަމަށްފަހު އުފަންވި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެގައުމުގެ މިފަދަ މަގާމަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ލީޑަރެވެ.

ވޮންގް ބޮޑުވަޒީރު ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާނެ އެވެ.

މިއަދާއި ހަމައަށް ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ދުވަހު ސުންގަޕޫރުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވީ ސިންގަޕޫރުގެ ބާނީ ލީ ކުއާން ޔޫ 2015 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދެމިހުންނެވި ދަރިކަލުން ލީ ސިއެން ލޫންގް އެވެ. ލީގެ އުމުރުފުޅުން 70 އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ވިސްނުމާއި، 2021 ވަނަ އަހަރު ލީގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ލީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުމުން، އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ