logoEN
cocacola
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ބުނެފި

އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ބުނެފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

4/14/2024, 7:47:44 AM

# އިސްރާއިލް# އެމެރިކާ# އީރާން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން

އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ބުނެފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ބައިޑަން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއަށް ފޯނުން ގުޅައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައެވެ. ބައިޑަން އެފަދައިން ބުނެފައިވާ ކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާ އަދި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން އެޅި ދިފާއީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އީރާނުގެ ހަމަލާ ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް މަގުފަހިވި ކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އެއްވެސް ހަރުކަށި އޮޕަރޭޝަނެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބައިޑަން ނަތަންޔާހޫއަށް ދެންނެވުމުން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށެވެ.

އީރާނުން ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދިނުމަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މިސައިލާއި ޑްރޯން ފޮނުވާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 99 އިންސައްތަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ