logoEN
cocacola
ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސަށްވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސަށްވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރު

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

4/3/2024, 2:56:11 AM

# ބިންހެލުން# ޓައިވާން# ފިލިޕީންސް

.

ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ފިލިޕީންސުން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީ، އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ހުސްކުރަން އަންގައިފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ފިލިޕީންސަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ޓައިވާނަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 7.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޓައިވާން އަދި ޖަޕާނަށްވެސް ވަނީ ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސުނާމީގެ ފުރަތަމަ ރާޅު ފިލިޕީންސްގެ އައްސޭރިފަށަށް ފޯރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:33 އެހާކަންހާއިރުއެވެ. މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ސުނާމީގައި 3 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ބަޓަނޭސް ގްރޫޕް އޮފް އައިލެންޑްސް، ކަގަޔަން، އިލޮކޯސް ނޯޓޭ އަދި އިޒަބެލާ ޕްރޮވިންސްގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް އުސް ބިންތަކަށް ހުސްކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް އެތެރޭގެ ސަރަހައްދަށް ދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށް ފިލިޕީންސް އިން ނެރުނު އެޑްވައިޒަރީގައި ވެ އެވެ.

އަދި ބަނދަރުތަކާއި މޫދުގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބި ބޯޓުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތްތައް ވެސް ބޯޓުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެސަަރަހައްދުން ދުރަށް ދިއުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ކަނޑުމަތީގައި ނިކުމެ އުޅޭ ބޯޓުތައް ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އެޑްވައިޒަރީގައި ވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ