logoEN
ކޮކާކޯލާ
ނިލަންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ނިލަންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

2/12/2024, 8:48:57 AM

# މޫސުން# އެމްއެންޑީއެފް

ފ. ނިލަންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ފ ނިލަންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ, ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ފ.ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ފ. ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފ.ނިލަންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމުން، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ފ. ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސުޓޭޝަންގެ ސިފައިން ދަނީ އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިންދުމުގައާއި، ފެން ވަންނަން ފެށި ބައެއް ގޭގޭގައި ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިގޮތުން، އެ ރަށުގެ ހަތަރު ގެއެއްގައި ވެލި ބަސްތާ ޖަހައިދީފައިވާއިރު، ނިލަންދޫގެ ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕަންޕު ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސިފައިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ