logoEN
ޕީއެންސީ 2
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅައިދޭނަން - ރައީސް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅައިދޭނަން - ރައީސް

އަލްފާ އަލީ

logo

8/9/2023, 11:57:16 AM

# ފަރެސްމާތޮޑާ# ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023# އެމްޑީޕީ

photo_6242223881263887624_y

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަރީ 2024

ރައީސް ސޯލިހު ހުވަދުއަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން އަންނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ އަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުތައް އިއުލާން ކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަރެސްމާތޮޑާގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދައި، އެރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއްވެސް އަޅައިދީ، އައިސްޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ނެރުފުންކޮށް ރަށުގައި މޫދަށްއެރޭނެ ސަރައްހައްދެއް ގާއިމްކުރުމަށްވެސް ރައީސްވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އައު އިމާރަތް އަޅައިދީ ރަށުގައި ބޮޑު ހުކުރު މިސްކިތެއްވެސް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ފަރެސްމާތޮޑާއާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ކަޅައިދޫ އާ ފަރެސްމާތޮޑާ ގުޅާލާ ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯހައުސް އަޅައިދިނުމަށްވެސް ރައީށް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ