އާއިންޖީނުގެ އަވަހަށް ނިމި އޮޕަރޭޝަނަށް އައުމަކަކީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުއްމީދު – އެމްޕީ މުޤުނީ

ތިނަދޫ އާއިންޖީނުގެ ސައިޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީ މުޤުނީ އަދި ފެނަކަ އެމްޑީ ބައްލަވައިލައްވަނީ :- ގާފު ފޮޓޯ : ސަޖާތް

ގދ.ތިނަދޫ ގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރަމުންދާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިމި ޚިދުމަތް ހޯދުމަކީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުލް މުޣުނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ތިނަދޫ ގައި އިމާރާތް ކުރަމުން ދާ އިންޖީނުގޭގެ ސައިޓުގައި ހުންނަވައި "ގާފު" އޮންލައިން އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިތިބި ބަޔަކަށް ވެފައި، ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްވެސް އަދި އާންމުން ރައްޔިތުމީހާވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތައް ކަމަށެވެ.

މުޣުނީ ގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ސަނީފް ވެސް މިވަގުތު ތިނަދޫގައި ތިއްބެވުމާއިއެކު މިމަސައްކަތަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫ އާއިންޖީނުގެ ސައިޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީ މުޤުނީ އަދި ފެނަކަ އެމްޑީ ބައްލަވައިލައްވަނީ :- ގާފު ފޮޓޯ : ސަޖާތް

މުޢުނީ ވަނީ މި މަސައްކަތުގައި އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިކަން ދެމުންދާ، ތިނަދޫ ޕަބްލިކްވޯކްސް އާއި، އާރުޑީސީ އާއި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީ އަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު 30 ކުރިން ނިންމުމަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 30 ގެ ކުރިން ފެށުމަށް ފެނަކާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު ބިންގާ އެޅުނު މި އިންޖީނުގޭޭގެެ އިމާރާތުގައި 20 މެގްވޯލްޓްގެ އިންޖީނު ބެހެއްޓި ހިދުމަތްދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަަކައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އިންޖީނު ރޫމްގެ އިތުރުން ފަންނީ މުވައްޒިފުންނަށް ޒަމާނީ އޮފީހަކާއި މީޓިންގް ރޫމެއްވެސް މި އިމާރަތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

3 Responses

 1. ތިނަދޫ 4ޒުވާނަކު އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އަނިޔާވެރި، އެތައް ކަރަޕްޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ފެނަކަ ސަޢީދު އާއި އަބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށްފައި އަދި ތިނަދޫ އެތައްބައެއްގެ އަތުން ފައިސާނަގާ އެފައިސާ ނުދީހުރި މުޣުނީ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ގާފުން ތިކުރަނީ ވަރަށްމުޑުދާރު ހަޑިހުތުރު ކަމެއް. ފައިސާއަށްޓަކައިވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތަކާއި ނުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ހުންނާނެ. ފައިސާ ހޯދަންވެސް ކުރަން ނުވާވަރުގެ ކަމެއް ގާފުން ތިކުރަނީ. ސަލާމް.

 2. Ehen Dhaairathakah Dhin Lui Thakaai Gaai Kuraa Varah Ves Construction Dhaaira Ah Libunu Kamah Gabool Nukurevey – Saud
  https://gaafu.mv/news/8131
  މީ މިއަދު ލާފަ އިން ހަބަރެއް!
  މީގެ ކުރިން ސައުދު ގެ ލިޔުންވެސް ގާފު ގަ މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުރި.
  މި ހަބަރަކީ ވެސް މުގުނީ ލާރި ދީގެން ލިޔޫނު ހަބަރެއް ދޯ
  ތެނަދޫ މީހާ ބުންޏަސް. ގާފު ކުދިން އެކުރަނީ އެކުދިންގެ މަސައްކަތް. މެމްބަރެއްގެ ހަބަރު ލިޔުނީމަ ވިކުނީ އެއް ނޫން! ސާބަސް ގާފު ކުދިންނަށް.

 3. މުޙުނީއެކެ މިތަނެން ޕްރޮމޯޓް ވެގޮހޯ އޮތެލިކާ ތޯކެ ކިޔައިދީހެލެ ހޯނުވެއްނެ????

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް