ރާއްޖެއަށް ދުވާލަކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 4 ހާހާއި ގާތަށް!

ރާއްޖެއަށް ދުވާލަކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަ 4 ހާހާއި ގާތަށް އަރައިފިއެވެ.

ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އެތެރެވީ ދުވަހެއްކެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވަނީ 3،864 ފަތުރުވެރިން އެތެރެ ވެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ޖުލައިމަހު ރާއްޖެއަށް އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އައިސްފައިވަނީ 100 ވަރަކަށް ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ނިމުނު ނޮވެމްބަރުމަހު ރާއްޖެއަށް އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 1192 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހު ފާއިތުވެ މިދިޔަ 12 ދުވަހު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުވާލަކު 2200 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުފުވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރެވެފައި މިވަނީ ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ މަންޒިލް ކަމަށް ވުމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން އުފުލާ އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރު ދުވާލަކު 3 ދަތުރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންގެ އަދަދު 27 އަށް އަރާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަނުން އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އޭގެ ފަހަތުން އިންޑިއާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް