ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ގޭސް ލީކް ވެގެން – އެމްއެންޑީއެފް

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން- ގާފު ފޮޓޯ : އަހުމަދު ޝުރާއު

ގދ. ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައިވަނީ ގޭސް ލީކްވެގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރޭ 12:00 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ދޯނީގައި ތިބި 4 މީހަކު ވަނީ ފިހިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ. މި ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވީ ރާސްތާ ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެއްގައެވެ.

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ދެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ ހާލު އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށާއި ކަމަށާއި އެމީހުން ޒަޚަމް ވެފައިވަނީ ދާދި އެއްވަރަކަށް ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް