ގާފު ރެސިޕީ: އަވަން ފްރައިޑް ޗިކަން

ގާފު ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު މިގެނެސްދެނީ އަވަން ފްރައިޑް ޗިކަން އެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 1 1/2 ޖޯޑު މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ
 • 1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
 • 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަސޭ މިރުސް
 • 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގާލިކް ޕައުޑަރ / ޕޭސްޓް
 • 1/4 ޖޯޑު ބަޓަރ (ވިރުވާފަ)
 • 1/2 ސައި ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފެން
 • 1 ބިސް
 • 1 ކުކުޅު (ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

 • އެންމެ ފުރަތަމަ، މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ، ލޮނު މިރުސް އަދި ގާލިކް ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • މީގެ ތެރެއަށް ބަޓަރ ކޮޅު އަޅާލާ އެއްކޮށްލާށެވެ.
 • އެހެން ތައްޓެއްގައި ބިހާއި ފެން އެއްކޮށްލައި ގިރާލާށެވެ.
 • ކުކުޅުތައް ފުރަތަމަ މޭޝް ޕޮޓޭޓޯ މިކްސިންގ އަށް ލައި، ރީތިކޮށް ކުކުޅުގައި އަލުވިކޮޅު އުނގުޅާށެވެ.
 • ދެން ބިހަށް ލާނީއެވެ. ޓްރޭ އެއްގައި މާޖިރިން ނޫނީ ބަޓަރ އުނގުޅުމަށްފަހު ކުކުޅުތައް އަތުރާލައި، ރޯފިލަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް