އާރުޑީސީ އޮފީސް ފަޅައިލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އާރުޑީސީގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ދަނީ -- ފޮޓޯ: އާރުޑީސީ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާއުޑީސީ)ގެ އޮފީސް ފަޅައިލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 25 އަހަރާއި 31 އަހަރާއި އަދި 33 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ 10 ދުވަސް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

މާލޭގެ އޯކިޑް މަގުގައި ހުންނަ އާރްޑީސީގެ ހެޑް އޮފީސް ފަޅާލީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިންނެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހާއި 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ އޮފީހުން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ފައިސާއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާރްޑީސީ ދެ ފަހަރަށް ފަޅާލައި ވަގަށް ގެންދިޔަ ފައިސާގެ އަދަދު 103،000ރ. އަށް ވުރެ އިތުރެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް