ގާފު ރެސިޕީ: ވޯޓާމެލަން ގްރަނިޓާ

ގާފު ރެސިޕީގެ މިއަދުގެ ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިގެނެސްދެނީ ވޯޓާމެލަން ( ކަރާ ) ގްރަނިޓާ  އެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 ކިލޯ ކަރާ
  • 200 ގްރާމު ހަކުރު
  • 200 އެމްއެލް ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

  • ފުރަތަމަ ކަރާގެ ތޮށި މަށާލުމަށް ފަހު އެތެރޭގައި ހުންނަ އޮށްތައް ނަގާނީއެވެ.
  • އެއަށް ފަހު ހިމުން ވަންދެން މިކްސްޗަރުން ގިރާލާނީއެވެ.
  • އޭގެ ފަހުގައި ފެނާއި ހަކުރު ގިރުމަށްފަހު ހޫނު ވަންދެން ކައްކާށެވެ.
  • އަދި ކެއްކި ހަކުރު ހިހޫވުމުން ހިމުންކުރި ކަރަޔާ އެއްކުރުމަށްފަހު ފްރީޒަރަށް ލާށެވެ.
  • ދެން ކޮންމެ 15 މިނެޓަކުން ދޮޅުގަޑިއިރުވަންދެން އެއްކުރާށެވެ.
  • ކަރާ ގްރަނިޓާ ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމުން ހުންނާނީ ސްނޯ ހެންނެވެ.
ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް