ނިމްޝާގެ "ބޫ" ގެއްލިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް ތަރި, ނިމްޝާ ޒާހިރުގެ ބުޅާ ގެއްލިގެން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

ނިމްޝާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް ލައިފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ބުޅާ ހޯދައިދޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. "ބޫ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބުޅާ ގެއްލިފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ނިމްޝާ ވަނީ އެ ޕޯސްޓުަގައި ބުނެފައެވެ.

އެ ބުޅަލުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ 7515118 ނުވަތަ 7613079 އަށް ގުޅުމަށް ނިމްޝާ ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ސްޓޯރީގައި ވަނީ "ބޫ"ގެ ފޮޓޯއެއް ވެސް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް