އިންޑިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިނަށް ހުއްދަދީފި

އިންޑިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިނަށް ހުއްދަދީފިއެވެ. މިއީ އެ ޤައުމުން އެޕްރޫވްކުރި ތިންވަނަ ވެކްސިނެވެ.

ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިނަކީ ކޮވިޝީލްޑްް ވެކްސިނާއެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނެކެވެ. އަދި މި ވެކްސިނަކީ ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް %92 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ވެކްސިނެއްކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ސްޓޭޖް ޓްރައިލްގެ ނަތީޖާތަކުގައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާއިން މި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ  ދުނިޔެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނުނު ޤައުމަކަށް އިންޑިޔާ ވި ދުވަހުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް 13.5 މިލިއަން ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވާ އެމެރިކާއިން ފެނިފައިވަނީ 31 މިލިއަން ކޭސްއެވެ.

އިންޑިޔާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް 100 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮވިޝީލްޑް އަދި ކޮވެކްސް ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން އެޕްރޫވް ކުރުމާއެކު މި އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް