މަލީހު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް:- ފޮޓޯ : މިހާރު

ސައިންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލްގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީން އިސްވެ ނަގަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް އެ ޕާޓީން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފި އެވެ.

ސާދަ މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް އެެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ މަލީހަށް ފޮނުވި ނޯޓިސް އޭނާ އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި އެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ވިޕްލައިނަކީ އޭރު ފާސްކުރި ވިޕްލައިނާ ހަވާލާދީ ފޮނުވާފައިވާ ވިޕްލައިނެކެވެ. އޭގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ކުރީގެ ވިޕްލައިންގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މަލީހުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ މާދަމާގެ މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވައިދެއް މަލީހު މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ ދެ އަހަރުވީ އިރު ވެސް ހަދާފައިނުވާ ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފާސް ކުރި ގޮތާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލަ ވަނީ ރައީސްގެ ސަމާލު ކަމަށް ވެސް ގެނެސްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން، އެ މައްސަލަ މަޖިލިހަަށް ވެއްދީ ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް