logoEN
ކޮކާކޯލާ
ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން ކޯޓުތަކަށް މިހާރު އެބައޮތް - ރައީސް

ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން ކޯޓުތަކަށް މިހާރު އެބައޮތް - ރައީސް

# ފަނޑިޔާރުގެ# ރިޔާސީ ބަޔާން# އަދުލު އިންސާފު# ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު

EtWv35PVkAEEKpO

ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް މިހާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބުޅޯ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެރިކަމުގައި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުން މިހާރު ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިދިޔަ 2 އަހަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި. ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒުން މިންޖުވެ، މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން، އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ފެށިގެން އެންމެ ދަށު ކޯޓާ ހަމައަށް، މިހާރު އެބައޮތް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ