logoEN
ކޮކާކޯލާ
ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/12/2020, 10:28:49 PM

# އެކްސިޑެންޓް# ގދ.ތިނަދޫ

124396440_701511753808685_4022571608576766649_n

ގދ ތިނަދޫގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ކައިރިންނެވެ. މި ހާދިސާގައި ސައިކަލު ގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ފަޔަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާފުގެ ނޫސްވެެރިޔާ މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާރު އޭނާ ވަނީ ފަރުވާދިނުމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ