logoEN
ޕީއެންސީ 2
ރީތި އަޑުގެ ވެރިޔާ، ޔޮހާނީ ރާއްޖޭގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

ރީތި އަޑުގެ ވެރިޔާ، ޔޮހާނީ ރާއްޖޭގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

މަރިޔަމް ޝާލިނީ

logo

10/11/2022, 5:35:20 PM

# ހޮޅުއަށި# ޔޮހާނީ# ބައިސްކޯފު

Yohani-4

"މަނިކޭ މަގޭ ހިތޭ" އިން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވި، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޔޮހާނީ ޑި ސިލްވާ ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޝަރީ 2024

ޔޮހާނީ ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބައިސްކޯފުންނެވެ. ބައިސްކޯފް އިން މީސްމީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި ކުރު ވީޑިއޯ ކްލިޕެއްގައި ފެންނަނީ ޔޮހާނީ މަނިކޭ މަގޭ ހިތޭގެ ހިންދީ ވާޝަން ކިޔާތަނެވެ. އަދި ބައިސްކޯފުގެ ޗަނާޗާ 2022 ޕްރޮގްރާމްގައި އޭނާ ޕާފޯމް ކުރާނެ ކަމަށް ޔޮހާނީ ބުނެ އެވެ.

ޗަނާޗާ ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހި ފަންނާނުންގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއަރުވައި، އެ ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައިސްކޯފް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ޝޯވއެކެވެ.

މި ޝޯވ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ޓްރެކް ދަނޑުގައެވެ. މި ޝޯއަށް ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު ވަނީ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ