logoEN
ކޮކާކޯލާ
ޓެރަރިސްޓުން ރަހީނުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލައިފި

ޓެރަރިސްޓުން ރަހީނުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލައިފި

އަލްފާ އަލީ

logo

10/8/2022, 7:50:52 PM

# ޕާކިސްތާނު

oeh9e3s4_abaid-ullah-baig_625x300_08_October_22

ހިފާފައިވާ ގިލްގިޓް ބަލްޓިސްތާން ސަރަހައްދުން ހުކުރު ދުވަހު ވަގަށް ނެގި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރު އަބީދު الله ބައިގް، މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އަބުޅޯ

ކިޑްނެޕް ކުރުމުގެ މި އަމަލު ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާ އިސްލާމްއާބާދުން ބަބޫސަރު އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާ އެކު ބައިގް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މިނިޓް މިރަރ އިން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓެރަރިސްޓް ކޮމާންޑަރު އަބްދުލް ހާމިދު ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުތެއް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އެއ ނަންގާ ޕަރްބަޓް ހާދިސާ ފަދަ ޓެރަރިސްޓް ހާދިސާތަކުގައި ބައިވެރިވި ހަތިޔާރުއެޅި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

މިނިޓް މިރަރ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓެރަރިސްޓުންގެ ޑިމާންޑްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރާނީ ލެޖިސްލޭޓިވް ސްޓްރަކްޗަރެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ގިލްގިޓްއަށް ދާން އޮންނަ މަގުތައް ސާފުކޮށް، ތާށިވެފައި ވާ ވެހިކަލްތައް އެމީހުންގެ މަންޒިލްތަކަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ވަނީ ދީފައެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ޕޯޓަލް އިން ބުނީ ހަނގުރާމަވެރިން ކުރި އަނެއް ޑިމާންޑަކީ އަންހެނުން ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން މަނާކޮށް ޝަރީއާގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ