logoEN
ކޮކާކޯލާ
އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އަލް ޝަބާބުގެ ލީޑަރަކު މަރާލައިފި

އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އަލް ޝަބާބުގެ ލީޑަރަކު މަރާލައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

10/4/2022, 7:10:11 AM

# އެމެރިކާ# އަލް ޝަބާބު# ޓަރަރިޒަމް

00441305_5c10700bec24450c44c08908de3616bf_arc614x376_w614_us1

ސޯމާލިއާގައި އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަލް ޝަބާބުގެ ހަނގުރާމަވެރި ލީޑަރު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އެފްރިކާ ކޮމާންޑުން ބުނެފި އެވެ.

އަބުޅޯ

ސޯމާލިއާގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހިނގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި މަރާލީ އަލް ޝަބާބުގެ ކޮން ލީޑަރެއްކަން އެމެރިކާއިން ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ސޯމާލިޔާ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މަރާލާފައިވަނީ އަލް ޝަބާބުގެ ކޯ ފައުންޑަރެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ނާދިރު އެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ މި ހަމަލާގެ އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓަކީ އަލް ޝަބާބުގެ ހަނގުރާމަވެރި ލީޑަރަކު މަރާލާފައިވާކަމަށާއި އިތުރު އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވެފައި ނުވާކަން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސޯމާލިއާގައި އެމެރިކާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އަލް ޝަބާބުގެ 27 މެމްބަރަކުވެސް ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

އެފްރިކާ ކޮމާންޑުން ބުނީ އަލް ޝަބާބް އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާ ނެޓްވޯކް ކަމަށާއި އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތީ މަސްލަހަތުތަކަށް ނުރައްކާ ކުރުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ކުޅަދާނަކަން އަލް ޝަބާބުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއި އެކު މިފަދަ ޓަރަރިޒަމް ޖަމާއަތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ