logoEN
ކޮކާކޯލާ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

އަލްފާ އަލީ

logo

10/2/2022, 2:57:04 PM

# އެމެރިކާ# ތޫފާން އިއާން# މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

235742_3_7f549012fff2811c94fb5bbab904ef16432858bb_medium

ތޫފާން އިއާންގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ޖޭ ބްލިންކެންއަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

އަބުޅޯ

މިނިސްޓަރު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، ތޫފާން އިއާންގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޤައުމީ ހިތާމައިގެ މިދަނޑިވަޅުގައި، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް، މި ޙާދިޘާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، މި ޙާދިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހަމްދަރުދީ އާއި ތަޢުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރުގެ މެސެޖުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓީމުތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ