logoEN
cocacola
ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ ކުޑަކުދިންގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ ކުޑަކުދިންގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ

އަލްފާ އަލީ

logo

7/20/2022, 2:58:42 PM

# ކޮވިޑް19# އައިޖީއެމްއެޗް

IGMH

ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވާ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ އެވެ.

ގޮސިޔާ

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިން އެޑްމިޓްކުރާ ފަންގިފިލާ އެއްކޮށް ފުރިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަ👶ށް ކޮވިޑު ޖެހޭ މިންވަރު ގިނަވެ، ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެގެން މި 🏥ގައި👶 ބާއްވާ ފަންގިފިލާ ފުރިއްޖެ. ދެންޖެހިދާނެ ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީއަށް ފޮނުވަންވެސް.

ރައްކާވެތިބިއްޔާދަތުރެވެ.

— Ahmed Faisal (@Faisalnaifaru) July 20, 2022

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަދި އިތުރަށް ކުދިން އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ ނަމަ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ އާއްމު ކުރި ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ 417 މީހެކެެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 107 މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ މާލެ އިންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރެއިން 210 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވިއިރު، ރިސޯޓްތަކާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތަކުން 98 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ