logoEN
cocacola
ވިލިނގިލީގައި ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވިލިނގިލީގައި ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

5/15/2024, 3:26:38 PM

# ގއ.ވިލިނގިލި

މާލޭގެ މަގެއްގައި ބުޅަލެއް :- ފޮޓޯ | ސަން

ގއ ވިލިނގިލީގައި ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ވިލިނގިލީގައި ބުޅަލަކަށް ބަޔަކު އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި އިއްޔެ ވަނީ ދައުރުވެފައި އެވެ. އެގޮތުން ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ފިރިހެނަކު ބުޅަލެއްގެ ދެ އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު އުސްކޮށް ހުރި ގެއެއްގެ މައްޗަށް އެއްލާލައެވެ. މި ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ މީސް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކްގައި އެވެ.

މިއާއި އެކު މި މައްސަލަ ފުލުހުން ބެލުމަށް ގޮވާލާ މީހަކު އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ މިހާރު ގއ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

View post on Twitter

ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރުމަކީ މި މުޖުތަމައުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަމެކެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ބުޅަލަށް އަނިޔާކުރި އެތައް މައްސަލައެއް ދިވެހި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާއިރު އެމައްސަލަ ތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުނު ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ޖަނަވާރުންނަށް އަނިޔާކުރުމަކީ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ