logoEN
cocacola
ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ ގެ ކްލިނިކަކަށް ބޮން އަޅައި 10 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ ގެ ކްލިނިކަކަށް ބޮން އަޅައި 10 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

5/15/2024, 7:32:57 AM

# ޣައްޒާ

ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ ގެ ކްލިނިކަކަށް ބޮން އަޅައި ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ޣައްޒާ ސިޓީގެ ސަބްރާ އަވަށުގައި ހުންނަ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ ކްލިނިކަކަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 10 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުވެފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ އިން ބުނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތަކުރާރުކޮށް ޣައްޒާގައި ހުންނަ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާދީ އޭގެ ތެރެއިން 171 ތަނަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާދީފައިމިވަނީ އދ އިން ޔަހޫދީންގެ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެވެ.

އަދި ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިންވެސް އަންނަނީ އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ ގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުޅުވެސް ޖަހަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ