logoEN
cocacola
މާވަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށަނީ

މާވަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށަނީ

އަލްފާ އަލީ

logo

4/16/2024, 1:15:22 PM

# އެމްޓީސީސީ# ލ. މާވަށް

-

ލ. މާވަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ގޮސިޔާ

އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ މާވަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި މިއަދު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

View post on Twitter

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 508,816 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، ސޭން ސާޗް ސަރްވޭ ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ 61.46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ