logoEN
ޕީއެންސީ 2
ޔަހޫދީ ނަތަންޔާހޫ ހޭނައްތުވައިގެން ހާނިޔާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ, ވެރިކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނައިބު ބޮޑުވަޒީރަށް!

ޔަހޫދީ ނަތަންޔާހޫ ހޭނައްތުވައިގެން ހާނިޔާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ, ވެރިކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނައިބު ބޮޑުވަޒީރަށް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

3/31/2024, 8:59:57 PM

# އިސްރާއިލް

ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ނައިބު

އެއްކޮށް ހޭނައްތައިގެން ކުރަންޖެހޭ ސަޖަރީއެއް މިރޭ އިސްރާއިލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔަހޫދީ ނަތަންޔާހޫ މިރޭ ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

74 އަހަރުގެ ނަތަންޔާހޫ ހާނިއާ ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޫޓިން އެގްޒަމިނޭޝަނެއްގައި ކަމަށާއި މިރޭ އެސާޖަރީ ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި އެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ހޭނައްތައިގެން ކުރަން ޖެހޭ މި ސާޖަރީއާއި އެކު އެގައުމުގެ ވެރިކަމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވާނީ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ޔާރިވް ލެވިން އެވެ.

މިސްރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔަހޫދީންގެ ވެރިޔާކަމަށްވާ ނަތަންޔާހޫގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ގާހިރާގައި އިޒްރޭލާއި ހަމާސް އާ ދެމެދު އާ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި މިއީ ނަތަންޔާހޫއަށް ހާނިއާ ޖެހުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހާނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދާފައި އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުއަކީ ސީދާ ނަތަންޔާހޫ އަޑީގައި ހުރެގެން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮަޅަށް ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ