ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ތިނަދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓް - ގާފު ފޮޓޯ : ޝުއާއު ހަނީފް

ގދ ތިނަދޫގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ކައިރިންނެވެ. މި ހާދިސާގައި ސައިކަލު ގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ފަޔަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާފުގެ ނޫސްވެެރިޔާ މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާރު އޭނާ ވަނީ ފަރުވާދިނުމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

5 Responses

  1. އެއްމެނެ އެކެއްތެކެ ކިޔަިގެން ތިކަހަލެއެއި ކަންތެތި ހައްލު ކެރައްނަން މަސައްކަތެ ކެރުމަާ ބުއްދިވެރި

  2. އަޅަ ލެޔަނެވޭލޭ ބަހުގެ ގަވާއިދެ ކޮންމިއަސް ވަރަކަން ކިޔައިލާހި ލެޔަނެއެއްތެނާ. މީހިންނެ ހަބަރެ ލެޔަނެލިކާ މީބު؟ ޕިސްޕިސް.

  3. ބައިކެންނެ ކަމެކެ ކެރަނެފެހެ ލޮލަން ނީދިނުއެނެ މީހިންނެ ވޮޅެތާޔަ ކެޔަނެ އަޑާ ކުރިޔެން އިވެންނޫ. ތިވަރުގެ ކަމަކާއި އަދި އަލަން މިދިމާވޫ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް