އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަޑެއްލަ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލަ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ގެ އިތުރުން ދެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރައްވައި، ރަށާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލަގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވަފުދުގައި 10 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ އާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ފިޔަވައި، ކައުންސިލްގެ ދެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި ވަފުދު ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ 31 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް