އެމެރިކާއަށް މުސްލިމުން އެތެރެވުމާއި ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ނެރުނު އަމުރު ބައިޑެން އުވާލައިފި

އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމުން އެތެރެވުން މަނާ ކުރަން އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުނު އަމުރު، އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އުވާލައްވައިފިއެވެ.

ބައިޑެން އެ އަމުރު އުވާލެއްވީ ހުވާ ކުރެއްވިތާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެވެ.

އެގޮތުން ބައިޑެން ވަނީ އެ އަމުރާއެކު ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރި 15 ކަމަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމަވައި ރޭ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޓްރަމްޕް ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއްގައި ބައިޑެން ސޮއިކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން މުސްލިމުންނަށް އެތައް އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕް ނިންމި ބޮޑު އެއް ނިންމުމަކީ މުސްލިމް އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ވަނީ އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާ ކުރުމެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް