ފަސްމީރު ބްރޭންޑުގެ ވަޅޯމަހާއި މަސްދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން ވިއްކާ ފަސްމީރު ބްރޭންޑުގެ ވަޅޯމަހާއި މަސްދަޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން 120 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ވަޅޯމަސް ކިލޯ މިހާރު 105 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 595 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ފެން މަސްދަޅު ކޭހުގެ އަގު ވަނީ 530 ރުފިޔާ އަށް ކަމަށާއި 640 ރުފިޔާއަށް ވިއްކި 48 ދަޅުގެ ތެޔޮމަސް ކޭސް މިހާރު ލިބޭނީ 575 ރުފިޔާއަށް ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރިން 595 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ފެން މަސްދަޅު ކޭހުގެ އަގުވެސް ވަނީ 530 ރުފިޔާ އަށް ހެޔޮކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މިފްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިފެށުނު 2021 ވަނަ އަހަރު މިފްކޯ އިން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް