ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފޯނުތައް ޗާޖްކޮށްދިނުމުގެ ޙިދުމަތް ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ކޮށްދެނީ!

ރޭ ދަންވަރު 3:15 ގައި ގދ.ތިނަދޫގެ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފޯނުތައް ޗާޖް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އުރީދޫއާއި ދިރާގުން ވަނީ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ޗާޖިން ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ގާތްގަޑަކަށް މިހާރު 10 ގަޑިއިރު ވީއިރުވެސް ކަރަންޓު ލިބިފައި ނުވުމުން ވަރަށް ބައިވަރު ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް އެކި އެކި ރައްޔިތުންވެސް ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެފައިވަނީ  ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކަރަންޓު ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެކުގައި ކަރަންޓު އަބުރައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަަށް ކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު މާލެއިން އިންޖިނިއަރެއް ގެނެސްގެން  މައްސަލަ ހައްލު ކިރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެެވެ. .

މިއީ ތިނަދޫ އިންޖީންގޭގައި އަލިފާންރޯވެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓު ނުލިބި ތިބެންޖެހޭ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2016 ގައިވެސް ތިނަދޫ އިންޖީންގޭގައި ވަނީ އަލިފާންގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައއެވެ. އެ ފަހަރު އެ ރަށުގެ އިންޖީނުގެ އަނދައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެ 5 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓު ނުދެވި ދިޔައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް