މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަނގަ ތަ؟

އާންމުކޮށް އަނގަ ބޮޑުވެގެން އުޅެނީ އޭ ކިޔައި އުޅެނީ ބޭކާރު ވާހަކަ ދައްކައި ސިއްރުކުރަން ބުނާ ވާހަކަތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭ މީހުންނާ ދިމާލަށެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ހަމަ އަސްލަށްވެސް "އަނގަ ބޮޑީ" އެވެ. \

މިއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްޓެމްފޯޑަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ، ސަމަންތާ ރެމްސްޑެލްގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެގައުމުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ޝޯއަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް އޭނާގެ ތަފާތު ހުނަރު އޭނާ ދައްކާލުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ހުއްޓި އެކަމުގެ ވާހަކަތަކުން މީސްމީޑިއާ ފުރާލިއެވެ.

ޓީވީ ޗެނަލްގެ ޝޯގައި އޭނާ ވަނީ މުޅިއެކު ދެ ޑޯނަޓު އެއްފަހަރާ އަނގަޔަށް ލައިގެން ކާލާފައެވެ. އޭނާ މަޝްހޫރު ވާން ފަށާފައިވަނީ ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން ޓިކްޓޮކްގައި އޭނާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯތަކުންނެވެ. މިވަގުތު ޓިކްޓޮކްގައި 875،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޮވަރުން އޭނާގެ އެބަ ތިއްބެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަނގަ ހުރި މީހާ ކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އޭނާގެ ވީޑިއޯތަކުގައި އެކި ބާވަތުގެ މޭވާއާއި ކާތަކެތި ހުރި ގޮތަށް އަނގަޔަށް ލައިގެން ކާލާ މަންޒަރު ދައްކާފައިވެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަން ވަނީ ހެއްވާ މަޖާ ކަމަކަށް ވެފައެވެ.

ސަމަންތާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އަނގައިގެ ފުޅާ މިނުގައި 9.25 ސެންޓިމީޓަރު ހުރެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް