ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުގެ A320 މަރުކާގެ މަތިންތާ ބޯޓަކަށެވެ. އަދި ގެއްލުން ވެފައިވަނީ އެ ބޯޓުގެ ފަހަތު ފިޔަގަނޑަކަށެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ  މީހުން ބާލާ ސިޑިން ބޯޓުގެ ފަހަތު ފިޔަގަނޑުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެހާދިސާއާ ގުޅިގެން އޭވިއޭޓާސް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފައިވަނީ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް