ހޯނޑެއްދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރަނީ

ގދ. މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަރު ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިއުލާނާ އެކު މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލުމާތު ޝީޓުވެސް ވަނީ ގެޒެޓުކޮށްފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއެކު ފުލް ފިނިޝިން މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 12:30ގައި ވެލާނާގޭ ތިން ވަނަ ފަންގިފިލާގައި, ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހުގައެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް