logoEN
ކޮކާކޯލާ
ައާސެނަލް އަދި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު، ސިޓީ އެއްވަނައިގައ

ައާސެނަލް އަދި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު، ސިޓީ އެއްވަނައިގައ

# ޕްރެމެޔާ ލީގު

IMG_0124

ޕްރެމެޔާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްަދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ .

އަބުޅޯ

އާސެނަލް ގެ އަމިއްލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް ނިމިގެން ދިޔައީ ދެޓީމަށްވެސް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއެވެ . މިމެޗުން ދެޓީމު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ރަށުންބޭރުގައި ބަލިނުވެ 18 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ . މިއީ 1999 ވަނަ އަހަުގައި ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކަށްވާ އިރު މިފަހަރު މިއީ ރަށުންބޭރުގައި މި ރެކޯޑު އާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ . މެޗުގައި ދެޓީމުންވެސް ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ލިބެމުންދިޔަ ފުރުސަތްތަކުގައި ނުރައްކާ އިދިކޮޅު ގޯލަށް ކުރަމުންނެވެ .

މެންޗެސްޓާ ސީޓީއިން އެމީހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޝެފިލްޑު ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ތަފާތުން ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާުބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީ ގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސަސް އެވެ.

ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި އަށް ވަނަ މޮޅާ އެކު ސިޓީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 20 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް 21 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 41 ޕޮއިންޓެވެ. ސިޓީން މެޗު ހަމަކުރާއިރު ލީޑު ހަ ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ