logoEN
ކޮކާކޯލާ
މުޒާހަރާގައި ތައި ރާނީ ފަދައިން ހެދުންއެޅި އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށް

މުޒާހަރާގައި ތައި ރާނީ ފަދައިން ހެދުންއެޅި އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށް

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

9/15/2022, 11:25:24 AM

# ދުނިޔެ# އިނގިރޭސި ރާނީ

_126691359_royalactivistjaild

ތައިލެންޑްގެ ރާނީ ފަދައިން ފޭރާން ލައިގެން ރަސްކަމުގެ ނިޒާމަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތިކަން ކޯޓަކުން ސާބިތުވުމުން ތައިލެންޑުގައި އެކްޓިވިސްޓަކު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލައިފި އެވެ.

އަބުޅޯ

2020 ވަނަ އަހަރު ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި ސިޔާސީ މުޒާހަރާއެއްގައި ސައޫއެންގް، 25، ވަނީ ޕިންކް ކުލައިގެ ރާނީ ތުރުކުރައްވާ ފަދަ ފޭރާމެއް ލައިފަ އެވެ.

ރޯޔަލް އިހާނާތްތެރިކަމުގެ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް، ސައޫއެންގް ދިފާއުގައި ބުނީ އޭނާ ލީ ޓްރެޑިޝަނަލް ފޭރާމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ތައިލެންޑަކީ ރަސްގެފާނާއި އެހެން ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުރާ ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކެއް އޮންނަ ޤައުމެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 210 މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ޝާހީ އާއިލާއަށް އިހާނަތްތެރިވި ކުށްތަކުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވައި ވެއެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. ސަގެ އޫއެންގްމައްޗަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުކުމް ވަގުތުން ވަނީ ދެ އަހަރަށް ކުޑަކޮށްފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ