logoEN
ޕީއެންސީ 2
އީސީއިން އެދެނީ ޖޫން މަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން

އީސީއިން އެދެނީ ޖޫން މަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/21/2021, 9:34:59 AM

# ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު# އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

EC Shareef

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން އެދެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ކަމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކިބައިން އެކޮމިޝަނުން އެދިލައްވައިފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އީސީއިން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައެޅި ގައިޑްލައިނުގައި ކަންބޮޑުވަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު އޮތް ގައިޑްލައިނާއެކު އިންތިހާބު ބާއްވައިނަމަ، މިހާރު ކުރާ ހަރަދުކޮށް އިތުރު އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ބައްދަލުވުމުގައި އީސީއިން ވަނީ ގައިޑްލައިންގައި ހުރި ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނަމަ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ނުބޭއްވި ދައުލަތުން ބޭކާރު ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ގޮތަށް އީސީއިން އެދުނުއިރު, އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ