logoEN
ކޮކާކޯލާ
ރައީސް މިއަދު ޤައުމާއި މުޚާޠަބުކުރައްވަނީ

ރައީސް މިއަދު ޤައުމާއި މުޚާޠަބުކުރައްވަނީ

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/20/2021, 1:05:26 PM

# އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިއަދު ޤައުމާއި މުހާތަބްކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަބުޅޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޤައުމާއި މުހާތަބްކުރައްވާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ޖަހާއިރުކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަބްރޫކް ވިދާލުވީ، ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިންގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢޫލޫމާތާއި ވެކްސިން ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސްގެ ޚިޠާބުގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާނެކަމަށެވެ.

View post on Twitter

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިވެކްސިންގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ކަމާއިބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ވެކްސިނާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ