logoEN
ކޮކާކޯލާ
މެމްބަރު ސައުދު ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ދެއްވަދޫއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

މެމްބަރު ސައުދު ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ދެއްވަދޫއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/14/2021, 8:24:53 AM

# ގއ.ދެއްވަދޫ# މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން# އ. ވިލިނގިލީ

138313112_3820193664711001_6879714765191896933_n

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ގއ.ދެއްވަދޫއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އަބުޅޯ

މެމްބަރު ސައުދު ފެނާއި ސެނިޓައިޒާ ދެއްވަދޫ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވަނީ އެރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

އިއްޔެ ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަރަކާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފެނާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުވަދޫ އެކި ރަށްތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސް ބޭނުން ވެފައިވަނިކޮށް ގއ. ގެމަނަފުށީ "އުފާ" ދޯނިން ވަނީ ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކަށް މަސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ އާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަނުން ދަނީ ދެއްވަދޫ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކި ހަރާކާތްތަށް ހިންގަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ